ciklus-cycle USAVRŠAVANJE VEŠTINE POSTOJANJA / IMPROVING THE SKILL OF EXISTENCE

usavrsavanje vestine postojanjaVoli svoju sudbinu-Kosmos i Krvotok-Love your destiny-Cosmos andBloodstreamVoli svoju sudbinu-Kosmos detalj-Love your destiny-Cosmos detail3Voli svoju sudbinu-Krvotok detalj-Love your destiny-Bloodstream detail2voli svoju sudbinu krvotok i kosmosprivid-simulacrumvoli svoju sudbinu-disem i sagorevanje1Sagorevanje detalj-combustion detail3Voli svoju sudbinu-Disem-Love your destiny-Breath4Voli svoju sudbinu-Disem detail-Love your destiny-Breath detailvrac-medicine manUnutrasnji-spoljasnji smer detalj-Inward-Outward directionUnutrasnji spoljasnji smer-mentalna ploca-biti covek