Biografija / Biography

Andrea Ivanović Jakšić (1979) Slavonski Brod,

2005. godine diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, slikarski odsek, u klasi profesora Milana Blanuše. U svom radu se bavi različitim medijima i formama vizuelnog izražavanja. 

Samostalno i grupno izlagala u zemlji i inostranstvu (Japan, Mađarska, Švajcarska, Austrija). Radovi joj  se nalaze u privatnim kolekcijama (Srbija, Grčka, Italija, Švajcarska, Japan, SAD) i korporativnim kolekcijiama Philip Morris International-Niš Art Foundation i Wiener Stadtische collection.

SAMOSTALNE IZLOŽBE :

2023 Izložba slika objekata “STVARALAC JE ŽIV”– Galerija RIMA, Beograd

2023 Izložba crteža-objekata i slika objekata “SHORT LIFE”- DIT.Vienna,Austria,

Izložba realizovana u saradnji galerije RIMA sa galerijom DIT.

2020 Izložba slika-objekata “ Preobražaji prirode (I) umetnosti “- Galerija RIMA, Beograd

2020 Izložba slika-objekata i crteža“ Preobražaji prirode (I) umetnosti “- Galerija RIMA, Kragujevac

2019 Izložba slika i objekata NE GASI UM, VOLJU, ČULA “-Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

2019 Izložba crteža “ Sve vidljivo počiva na nevidljivom “ – Galerija Bel Art, Novi Sad

2016 “ Čovek je priroda “ izložba slika i objekata – Savremena galerija Zrenjanin

2011 Izložba slika i objekata “ Voli svoju sudbinu “ – NOVA galerija, Beograd

2011 Izložba slika i objekata u okviru Plein art festivala – Erlin galerija, Budimpešta, Mađarska

2010 Izložba slika “ Usavršavanje veštine postojanja “ – Galerija Zlatno oko , Novi Sad

2009 Izložba objekata i crteža “ Biti čovek “ – Arte galerija, Beograd 

2007 Izložba objekata i crteža “ Otkucaji ” – Galerija Tableau, Novi Sad 

2005 Izložba slika i crteža ” Preobražaj ” – Biblioteka grada Beograda, Beograd

2003 Projekat ” Sa Trga republike ” – Gallery Appel, Tokio, Japan

2003 Projekat ” Sa Trga republike ” – La Galerie de Artelibre Gallery cafe Sarajevo, Osaka, Japan

2002 “ Izložba crteža ” – Galerija Paleta, Kulturni centar , Beograd

KOLEKTIVNE IZLOŽBE :

2023  “Games, Planes and Soft Openings “, Galerie Hilger NEXT, Beč, Austrija

2023  “ Umetnost i papir 2023“, Kulturni centar, Čačak

2022 “ LIKOVNA JESEN 2022 ”, Kulturni centar “ Laza Kostić ”, Sombor

2022 ” IDENTITETI ”, Arte galerija, Beograd

2022 “ Snaga je trajnost jakih osećanja ”- Galerija Bel Art, Novi Sad

2015 Srbija 2015 Culture Escape: Toward a Better World – 2015 Kulturno bekstvo: Ka boljem svetu, Galerija Nest, Ženeva, Švajcarska

2014 SLUTNJA,KRV,NADA: PRIMERI IZ UMETNOSTI U VOJVODINI I SRBIJI OD 1914-2014, Kunstlerhaus, Beč, Austrija

2014 Festival savremene umetnosti “ Dunavski dijalozi “ paviljon Srbije: Radoš Antonijević, Andrea Ivanović-Jakšić, VeljkoVujaćić, Vesna Perunović –  kustoskinja Sunčica Fenjčev Lambić, Galerija Fondacija Brtka Kresoja, Petrovaradin,  Novi Sad

2014 Srbija 2014 Culture Escape: Toward a Better World – Ka boljem svetu, Magacin, Beograd

2014 “ 43 Zrenjaninska umetnika ” Savremena galerija, Zrenjanin

2014 Srbija 2014 Culture Escape: Toward a Better World – 2014 Kulturno bekstvo: Ka boljem svetu, Galerija Nest, Ženeva, Švajcarska

2013 “ Mladi 2013 “ NIŠ ART FOUNDATION-Galerija Philip Morris Operations a.d. Niš, Niš

2013 “ Feeling Japan “ Galerija O3one, Beograd

2012  Bijenale “ Likovna jesen “ Galerija savremene umetnosti Gradskog muzeja, Sombor

2012 “ Mladi 2012 “ NIŠ ART FOUNDATION-Niš, Beograd

2011  40.Novosadski salon “ Energija plus “ – Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

2011 Umetnička kolonija Ečka-32. Susret akvarelista ”Umetnik kao akvarelista” Savremena galerija , Zrenjanin

2011 “ Skup II “ NOVA galerija, Beograd

2011 IX Bijenale akvarela – Salon Narodnog muzeja Zrenjanin

2011 “ Mladi 2011 “ NIŠ ART FOUNDATION-Niš , Beograd , Novi Sad

2010 “ Pod razno “ NOVA galerija, Beograd

2010 UMETNOST U VOJVODINI 2000-2010 – Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

2010 “ Mladi 2010 “ NIŠ ART FOUNDATION-Niš, Beograd, Novi Sad

2009  38.Novosadski salon “ Mikro manevar “  GLU Poklon zbirka Rajka Mamuzića,  Novi Sad

2009  Izložba ” Mladi Olji “ Izložbeni prostor Fabrike duvana Niš, u sastavu Philip Morris International , Novi Beograd

2009 “ Mladi 2009 “ NIŠ ART FOUNDATION – Niš, Beograd, Novi Sad

2008  Projekat  “ Umetnost u Vojvodini danas “  MSUV, Novi Sad 

2008 “ Mladi 2008 “ NIŠ ART FOUNDATION – Niš, Beograd, Novi Sad

2007 “ Mladi Zrenjaninski umetnici “ – Savremena galerija, Zrenjanin

2007 “ Mladi 2007 “ NIŠ ART FOUNDATION – Galerija Matice srpske, Novi Sad

2007 “ Mladi 2007 “ NIŠ ART FOUNDATION – Izložbeni prostor Fabrike  duvana Niš, u sastavu Philip Morris International, Novi Beograd 

2007 “ Mladi 2007 “ NIŠ ART FOUNDATION – Izložbeni prostor Fabrike  duvana Niš, u sastavu Philip Morris International, Niš

2006 “ Mladi 2006 ” NIŠ ART FOUNDATION – Izložbeni prostor Fabrike duvana Niš, u sastavu Philip Morris International, Novi Beograd

2006 “ Mladi 2006 ” NIŠ ART FOUNDATION – Galerija  Srbija, Niš

2006  34.Novosadski salon “ Studije izvodljivosti ” – Izložbeni prostor  Vojvođanske banke, Novi Sad 

2005 “ Nagrađeni studenti završne godine likovnog odseka ” – Galerija Podrum, Novi Sad

2004 ” Transformacija nepoznatog grada ” – Zrenjanin

2003 “ Zrenjaninski studenti Akademija umetnosti ” – SKC, Beograd

2003 “ XII Bijenale studentskog crteža ” – Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd

2003    Projekat ” Sa Trga republike ” – Gallery Den, Tokio, Japan

2002 “ U okviru predmeta likovni elementi ” – Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi  Sad

2002 “ Vinčanska kultura kao inspiracija ” – Narodni muzej, Zrenjanin

2002 “ Život , kultura kreiranja ” – Savremena galerija, Zrenjanin

2002 “ XI Bijenale studentskog crteža ” – Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd

NAGRADE:

2022 Glavna nagrada “ LIKOVNA JESEN 2022 ” 

2011  I nagrada ” Mladi 2011 ” NIŠ ART FOUNDATION za sliku pod nazivom “ Vrač “

2009  Stimulativna nagrada ” Mladi 2009 ” NIŠ ART FOUNDATION za sliku pod nazivom  “ Divljina ” i objekat “ Priroda utrobe ”

2006  III nagrada ” Mladi 2006 ” NIŠ ART FOUNDATION za sliku pod nazivom “ Između nade i beznađa ”

2004 Godišnja nagrada za crtež Akademije umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu  

   

Učešće na međunarodnim sajmovima umetnosti:

2022 Art Market Budapest, Mađarska– u okviru projekta Galerije Bel Art

2020 Viennacontemporary, Austrija – u okviru projekta Galerije RIMA

2019 Art Market Budapest, Mađarska – u okviru projekta Galerije Bel Art

2018 Art Market Budapest, , Mađarska – u okviru projekta Galerije Bel Art

2017 Art Market Budapest, , Mađarska – u okviru projekta Galerije Bel Art

                                                                                                                             


Andrea Ivanović Jaksić, born in 1979, in Slavonski Brod,

Graduated from the Academy of Arts in Novi Sad, Department of Painting – the class of Professor Milan Blanuša, in 2005. In her work, deals with a variety of media and different forms of visual expression.

She has presented her works in solo and group exhibitions in the country and abroad (Japan, Hungary, Switzerland, Austria). Her works can be found in private collections(Serbia, Greece, Italy, Switzerland, Japan, USA) and  the corporate collections of Philip Morris International Nis Art Foundation and Wiener Stadtische collection.

SOLO EXHIBITIONS:

2023 The Exhibition of paintings-objects ”THE CREATOR IS ALIVE” Gallery RIMA, Belgrade, Serbia

2023 The Exhibition of drawings-objects and paintings-objects “SHORT LIFE”, presented by Gallery RIMA in Gallery DIT.Vienna, Austria,

2020 The Exhibition of paintings-objects and drawings TRANSFORMATIONS OF NATURE (AND) ART Gallery RIMA, Kragujevac, Serbia

2020 The Exhibition of paintings-objects TRANSFORMATIONS OF NATURE (AND) ART Gallery RIMA, Belgrade, Serbia

2019 ” Do not smother the mind, the will, the senses “, exhibition of paintings and objects, Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad

2019 The Exhibition of drawings All the visible rests on the invisible”-Bel Art Gallery,Novi Sad Serbia

2016 “ Man is Nature ”, exhibition of paintings and objects – Contemporary Gallery Zrenjanin, Serbia

2011 The Exhibition of paintings and objects “ Love your destiny “ – NOVA Gallery, Belgrade, Serbia

2011 The Exhibition of paintings and objects within the Plein Art Festival – Erlin Gallery, Budapest, Hungary

2010 The Exhibition of paintings “ Mastering the skills of existence “ Gallery Golden Eye, Novi Sad, Serbia

2009 The Exhibition of objects and drawings “ Being a human “ – Arte Gallery, Belgrade, Serbia

2007 The Exhibition of objects and drawings “ Beats “ – Tableau Gallery, Novi Sad, Serbia

2005 The Exhibition of Paintings and Drawings “ Metamorphosis “ – Belgrade City Library, Belgrade,  Serbia

2003 The project “ From the  Republic Square “ – Appel Gallery, Tokyo, Japan

2003 The project “ From the  Republic Square “ – La Galerie de Artelibre Gallery Cafe Sarajevo, Osaka, Japan

2002 “ Drawings “ – Palette Gallery, Cultural Center, Belgrade, Serbia

GROUP EXHIBITIONS:

2023 “Games, Planes and Soft Openings “, Galerie Hilger NEXT, Wien, Austria

2023 “Art and paper 2023”, Cultural Center, Čačak, Serbia

2022 „ART AUTUMN 2022“, Cultural Center „Laza Kostic“, Sombor, Serbia

2022 “ IDENTITIES “, Arte Gallery, Belgrade, Serbia

2022 “ Strenght is the durability of deep feelings ”- Bel Art Gallery,Novi Sad,Serbia

2015 Serbian Culture 2015 Escape: Towards a Better World, Nest Gallery, Geneva, Switzerland

2014 PREMONTION,BLOOD,HOPE: ART IN VOJVODINA AND SERBIA 1914-2014, Kunstlerhaus, Vienna, Austria

2014 Festival of Contemporary Art “ Danube Dialogues “ Pavilion of Serbia: Radoš Antonijević, Andrea IvanovićJakšić, VeljkoVujaćić, Vesna Perunović – curator Sunčica Fenjčev Lambić Gallery Foundation Brtka Kresoja, Petrovaradin, Novi Sad, Serbia

2014 Serbian Culture 2014 Escape: Toward a Better World, Warehouse, Belgrade, Serbia

2014 “ 43 Artists from Zrenjanin ” Contemporary Gallery, Zrenjanin,  Serbia

2014 Serbian Culture 2014 Escape: Towards a Better World, Nest Gallery, Geneva, Switzerland

2013 “ The Young 2013 “ Nis Art Foundation, Philip Morris Operations Gallery, Niš, Serbia

2013 “ Feeling Japan “ O3one Gallery, Belgrade, Serbia

2012 Biennial “ Autumn of art “ Gallery of Modern Art of the City Museum, Sombor, Serbia

2012 “ The Young 2012 “ NIS ART FOUNDATION – Niš, Belgrade, Serbia

2011 The 40th Novosadski salon “ Energy Plus “ – The Museum of Contemporary Art of Vojvodina, Novi Sad,  Serbia

2011 Art Colony Ečka-the 32nd gathering of watercolourists “ An Artist as a watercolorist “ Contemporary Gallery, Zrenjanin, Serbia

2011 “ The second Gathering ” – NOVA Gallery, Belgrade,  Serbia

2011 “ The 9th  Biennial of Watercolour ” – Salon of the National Museum of Zrenjanin, Serbia

2011 “ The Young 2011″ NIS ART FOUNDATION-Niš, Belgrade, Novi Sad, Serbia

2010 “ Miscellaneous “ NOVA Gallery, Belgrade,  Serbia

2010 Art in Vojvodina from 2000 to 2010 – The Museum of Contemporary Art of Vojvodina, Novi Sad,  Serbia

2010 “ The Young 2010 “ NIS ART FOUNDATION – Niš, Belgrade, Novi Sad,  Serbia

2009 The 38th Novosadski salon “ Micro maneuver “ GLU Gift Collection of Rajko Mamuzić, Novi Sad, Serbia

2009 The exhibition “ The Young  to Olja “ exhibit space Nis Tobacco Factory, an affiliate of Philip Morris International, Novi Beograd, Serbia

2009  “ The Young 2009 “ NIS ART FOUNDATION – Niš, Belgrade, Novi Sad,  Serbia

2008  The Project “ Art in Vojvodina Nowadays “ MSUV, Novi Sad, Serbia

2008  “ The Young 2008 “ NIS ART FOUNDATION – Niš, Belgrade, Novi Sad, Serbia

2007  “ Young artists from Zrenjanin ” – Contemporary Gallery, Zrenjanin, Serbia

2007  “ The Young 2007 “ Nis Art Foundation – Gallery of Matica Srpska, Novi Sad, Serbia

2007  “ The Young 2007 “ Nis Art Foundation – The Exhibit space of Nis Tobacco Factory, an affiliate of Philip Morris International, Novi Beograd, Serbia

2007  “ The Young 2007 “ Nis Art Foundation – The Exhibit space of Nis Tobacco Factory, an affiliate of Philip Morris International , Niš,  Serbia

2006  “ The Young 2006 “ Nis Art Foundation – The Exhibit space of Nis Tobacco Factory, an affiliate of Philip Morris International, Novi Beograd,  Serbia

2006  “ The Young 2006 “ Nis Art Foundation – Gallery of Serbia Niš, Serbia

2006 The 34th Novosadski salon “ Feasibility Study “ – The exhibit space of Vojvođanske Bank, Novi Sad, Serbia

2005 “ Awarded Department of Art Graduate Students ” – Basement Gallery, Novi Sad, Serbia

2004 “ The Transformation of an Unknown City “ – Zrenjanin, Serbia

2003 “ Academy of Arts -The Students from Zrenjanin “ – SKC, Belgrade, Serbia

2003 “ The 12th Biennial XII Student Drawings“ – Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd, Serbia

2003  The project “ From the Republic Square “ – Den Gallery, Tokyo, Japan

2002 “ Visual Elements in the Course “ – The Memorial Collection of Pavle Beljanski, Novi Sad, Serbia

2002 “ Vinca culture as an inspiration “ – The  National Museum of Zrenjanin, Serbia

2002 “ Life, the Culture of Creation “ – Contemporary Gallery, Zrenjanin, Serbia

2002 “ The 11th Biennial of student drawings “ – Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd, Serbia

AWARDS:

2022 Main prize ” ART AUTUMN 2022 ”

2011 The first prize “ The Young 2011 “ NIS ART FOUNDATION for a painting entitled “ Medicine man „

2009 The encouragement award “ The Young 2009 “ NIS ART FOUNDATION for a painting entitled “ Wilderness “ and an object “ The Nature of the Womb

2006 The third prize “ The Young 2006 “ NIS ART FOUNDATION for a painting entitled “ Between Hope and Hopelessness „

2004 Academy of Arts Annual Award for Drawing, University of Novi Sad

Participation in international art fairs:

2022 Art Market Budapest, Hungary – as part of the Bel Art Gallery project

2020 Viennacontemporary, Austria – as part of the RIMA Gallery project

2019 Art Market Budapest, Hungary – as part of the Bel Art Gallery project

2018 Art Market Budapest, Hungary – as part of Bel Art Gallery project

2017 Art Market Budapest, Hungary – as part of the Bel Art Gallery project